Man får tycka vad man vill om snöoväder i april men gråsiskorna blir ju helt klart snyggare
med vit bakgrund.