Störst chans att springa på strömstaren är längs med våra strömmande vatten.
Här i södra delen av landet ses dom oftast mest under vintern eftersom häckningen sker längre norr ut.
Men ibland häckar dom även här i våra sydliga åar, har själv sett häckning i Mörrumsån.
En tidig häckning här nere i södra Sverige så kan dom kanske även hinna en häckning i norr.
Är det gynnsam vattenföring i Mörrumsån (låg vattenföring) kan man under vintern hitta många individer.
Prästen, som den ibland lokalt kallas, är kul att studera när den dyker efter favoritfödan nattsländelarver.
Mer sällan ses den vid våra kuster, men ibland kan den stanna upp och rasta på gynnsamma ställen.
Fågeln på bilderna höll till några dagar på Ölands nordvästra kust, just där ett litet vattendrag mynnar ut i havet.
När havsytan sjönk häromdagen blev området nästan torrlagt och “prästen” fick dra till nya jaktmarker.
Kanske flög den rakt över sundet där Emån rinner ut, troligen ett bra val för att ta sig igenom stundande vinter.