Efter att ha varit rejält hotad har vår utterstam äntligen ökat i antal.
Tyvärr har man tydligen hittat höga värden av miljögifter i djuren så man får hålla tummarna att en tillbakagång inte gömmer sig bakom knuten.
Runt den Öländska kusten är både gädda och abborre nästan är helt borta, den kustnära torsken är ett minne blott, så vad äter uttern egentligen?
Det jag har sett är att födan nästan uteslutande består av den invasiva arten svartmunnad  smörbult.
Hur ska man förhålla sig till detta?
Tja, uttern får mat samtidigt som ”bultbeståndet” hålls nere….