Har följt skräntärnorna i Hornsjön under flera år och har tyckt mig se en förändring.
Tärnan häckar inte här utan flyger hit från kolonin utanför Oskarshamn.
Hit kommer dom för att hämta mat till sina ungar.
Det vill ju till att dom får lön för mödan, att flyga fram och tillbaka över sundet kräver en hel del energi.
Får en känsla av att tärnan behöver dyka fler gånger för att få ”napp”,  dessutom var förr smågäddor deras vanligaste byte, nu är det oftast abborre som står på menyn.
Har gäddorna minskat även i Hornsjön? Runt Ölandskusten har som bekant gäddbeståndet kraschat.
Man kan ju tänka sig att solande smågäddor är ett lättfångat byte för skräntärnan, tvingas dom nu gå över till en stimlevande fisk som abborren blir det genast mer problematiskt.
Siktdjupet i sjön är under den varma årstiden dålig, kan även siktdjupet blivit sämre?
Sjön ser ut att vara en viktig lokal för att lära ungarna att fiska, varje år i augusti kommer vuxna fåglar hit med sina ungar. Ibland är det flera par med ungar ibland färre.
Uddarna vid kusten rakt österut från sjön kan också samla upp  vuxna par med ungar, då flyger föräldrarna i skytteltrafik från tidig morgon till sen kväll  från sjön till dom väntande ungarna.
Det har hänt att rutten går rakt över mitt hus, kan säga att man vaknar när tärnans spöklika skrän ljuder i gryningen, dom gör verkligen skäl för sitt namn.
Man får verkligen hoppas att häckningen går bra där på ön utanför Oskarshamn, det vore verkligen tragiskt om Skräntärnans spöklika läten skulle försvinna från Hornsjön.