Skräntärnan en gigantiskt stor tärna, när den dyker och träffar vattenytan hörs plasket vida omkring.
Lätet är inte vackert, mer åt det obehagliga hesa skränande slaget.
Näbben kraftig och blodröd, en imponerande fågel.
Att få nöjet att studera skräntärnans jakt på nära håll är en upplevelse.