Det finns gott om knölsvan i Hornsjön, på vintern kan över hundra svanar samsas på liten yta. Under häckningsperioden är det däremot strikta revir som gäller.
Att knölsvanar är lättretade och kan visa aggression mot allt och alla det har väl nästan alla upplevt men att ett slagsmål kunde arta sig till en kamp på liv och död det trodde jag inte.
Den 22:a juli blev jag, på första parkett, vittne till en kamp som började mellan, som jag tror, två hanar. Kampen pågick länge och efter en halvtimmas strid började den ena svanen krokna.
Taktiken var att dränka sin fiende vilket säkert hade lyckats om inte förlorarens hona, med sina ungar, hade ingripit!  Den döende svanen fick med honans hjälp sina krafter tillbaka och fighten började svänga,
nu var dom ju två mot en!
En fjärde svan verkade ha tröttnat på det hela och gav sig  in i slagsmålet med ett sånt ursinne att övriga kombattanter började gå ner i varv.
Efter tre kvart kunde till sist svanarna simma åt var sitt håll, alla levde men ett par var ordentligt omtöcknade och såg rent ut sagt för jäkliga ut.
På sjöns blanka yta låg det fjädrar och dun som skulle räcka till både kudde och täcke.
Samtliga ungar klarade sig oskadda.