I Grankullaviken ligger vintertid stora mängder sjöfågel.
De flesta är vigg men även bergand, salskrake, brunand, snatterand, gräsand och sothöna.
Flockarna ligger ofta tätt, tätt tillsammans, förmodligen ett bra skydd när havsörnen dyker upp.
För det gör den, ofta!
Det finns en hel del havsörn i området och dom patrullerar med jämna mellanrum över viken.
Naturligtvis skapar kroknäbbarna panik bland sjöfågeln.
Ett riktigt skådespel!