I april sätter blomprakten igång, orkidéer och fältsippor syns då i stora mängder.
Orkidéer kan man sen hitta hela sommaren, den sista arten är skruvax
som blommar så sent som i månadsskiftet augusti/september.