Vid det här vattenhålet finns varken elefanter eller lejon, här är det mestadels fåglar av olika sort som dyker upp.
Vattenhålet är egentligen en öppning inne i en större vassdunge, här har ljuset svårt att tränga in, en utmaning för fotografen.
Denna morgon var det en flock med skäggmesar som, med sitt ivrigt ”pingande” läte, letade föda i vassen.
Skäggmesen är som en liten dunboll som likt en fladdrande fjärilar dansar omkring, än hit och än dit, dimper ner i vassen och är borta.
Väl nere i vassen kan dom vara helt tysta och verkar ha försvunnit från området men plötsligt är dom där igen.
Så här på hösten är skäggmesen i rörelse och kan dyka upp lite varstans, bara det finns en rejälare vass att grotta ner sig i.
Denna morgon blev det alltså riktigt trevligt vid ”mitt” vattenhål…