Detta ganska begränsade område som bland annat kallas för Mensalvaret  är naturmässigt ett fantastiskt område.
I nordväst, bortom kustvägen, tornar Blå Jungfrun upp sig, i norr och öst gränsar alvarmarken mot Bödaskogen.
Söder om har vi Ölands största sjö, Hornsjön.
Under vintern har det varit tyst och ödsligt på alvarmarken men nu, helt plötsligt, sjuder det av liv.
Sånglärkor, tofsvipor och tranor syns nu överallt.
En varfågel dröjer sig kvar, den har synts till och från under senare delen av vinter.
Snart drar den norr ut.
Våren har kommit till Mensalvaret.