Kärrsnäpporna födosöker i tången på stranden.
Färgerna påminner om en riktigt höstig ”påspisenputtrande” gryta, ser gott ut.
Bilderna är tagna på Neptuni åkrar efter en omgång med hårda vindar.
Fräsch och frisk tång ligger uppspolad på stranden, här finns mycket mat för vadarna.