Det är en tidig morgon i Hornsjön och dom olika tärnorna avlöser varandra med att jaga fisk.
Ljudet när en fisk/silver tärna träffar utan låter helt annorlunda än den stora skräntärnan.
Det är gott om fisk och tydligen lättfiskat, det är ofta tärnorna får napp.
Men hur var det då med vattenkvaliteten i vår vattentäkt Hornsjön?
Det tas tydligen inga vattenprover alls i sjön. Anledningen till detta är att vi helt enkel inte använder
Hornsjöns vatten mellan mars och oktober, då är det grundvatten och Östersjövatten i våra kranar.
Det är såklart bara under vintern som sjöns vatten är drickbart.
Jag tackar ödmjukast för att jag slipper dricka Hornsjöns vatten under sommaren, det såg inte så snyggt ut.
Det blev lite sent påkommet att ta vattenprov i höst men till nästa år, i juli, fyller vi provflaskorna, det blir spännande.