havsörnar ligger under ständig attack från andra djur.
Här är det både skrattmås och silvertärna som gör tappra försök att mota bort den vuxna havsörnen.
Örnen verkar tämligen oberörd, till och med havstrutens bombattacker misslyckas, örnen sitter kvar på sin sten.