Dagen bjöd på ett fantastiskt sceneri!
Gässen formligen böljade fram från gryning till kväll.
Huvuddelen av flockarna bestod av vitkind och bläsgås men även en och annan grågås och sädgås syntes.
Vitkindens kacklande läte blandades med bläsgåsens härliga tvåstaviga toner, en verklig upplevelse och rent lyriska röster hördes från Ottenby.
Även en och annan flock med tranor drog över ön, deras trumpetande toner känner nog dom flesta igen.