Blött i alvarmarkerna nu, det behövs.
Så pass mycket vatten att sångsvanar har letat sig hit.
Vita glimtar i en annars grå decemberdag.
Hundarna som annars gillar vatten höll sig konstigt nog på vägen.
Med en boll ändrade vi deras attityd till vattnet, det är ju bilder med fart och vattenstänk man vill ha.