Det har varit en del diskussioner om hur dov och kronvilt plötsligen börjar visa sig här på ön, dessutom ända här uppe på norra delen.
Att dovhjort finns är ju bevisat sen någon vecka tillbaka då en dovhjort var inblandad i en viltolycka.
Tidigare i år har jag observerat ett hondjur, visserligen på långt håll, men det såg faktiskt ut som kronhjort och för bara någon vecka sedan ytterligare ett hondjur som åtminstone inte såg ut som ett rådjur.
Idag sprang jag på en snyggt hornbeklädd dovhjort som jag lyckades fånga på film.