Det var flera år sedan jag såg denna mängd av bastardsvärmare.
Anledningen kan vara att här, i Bödaskogen, har man de senaste åren slagit vägkanterna.
Detta innebär såklart att någon intensiv blomning har har spolierats helt.
I år är det annorlunda, kanterna har inte slagits och blomningen har dragit till sig mängder av fjärilar, humlor mm.
Man får hoppas att denna förändring, till det bättre, håller i sig och att vägkanterna får frodas åtminstone till slutet av sommaren,
det gör helt klart skillnad.
Bilderna visar bastardsvärmare i olika vinklar och ljus, kul att fotografera kreativt.
När man i kamerasökaren ser att den här bilden kommer att se konstig ut, svårt ljus mm, det är just den där bilden man vill åt.